Știri: Colocviile internaționale interdisciplinare ”Nicolae Steinhardt – Memorialistica Marii Uniri”, ediţia a III-a (8 – 9 iunie 2018, Baia Mare)

1057
colocviile nicolae steinhardt

Program

Vineri, 8 iunie 2018, între orele 9.00 – 10.30, Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare

Deschiderea lucrărilor colocviilor 

Cuvânt de salut din partea conducerii: Consiliul Județean Maramureș – președinte Gabriel  Valer Zetea; Consiliul Local al Municipiului Baia Mare – primar Cătălin Cherecheș; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere  prof. univ. dr. George Achim, director al Școlii Doctorale de Științe Umaniste; Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş  prof. dr. Marius-Ciprian-Vasile Cucuiat – inspector școlar general adjunct; prof. drd. Camelia Bogdan  inspector școlar general adjunct; Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, director   prof. Traian Covaciu.

Prelegeri în plen: Prof. univ. dr. George Achim, Director al Școlii Doctorale de Științe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare: Poezia carceralului comunist românesc”.

CS III, dr. Viorella Manollache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române, București: A patra soluţie (apud Steinhardt şi Orwell)”. 

Prof. univ. dr. Petru Dunca, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Școala Doctorală, Domeniul Filosofie: Hermeneutica mărturisirii. Nicolae Steinhardt – așa cum l-am cunoscut”. 

10.30 – 11.00: Pauză de cafea 

 11.00 – 13.30: Activitate pe secțiuni, Sala de conferințe

 Secțiunea Literatură (1)

”Memorialistica închisorilor. Literatura diasporei și a disidenței. Cultura română din afara granițelor”. Moderator: prof. univ. dr. George Achim

Prof. dr. Delia Muntean, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”: Matei Vișniec – Despre iluzia libertății de gândire”; dr. Libuše Valentová, Facultatea de Litere, Universitatea Carolină, Praga: Privirea lui Virgil Ierunca”; prof. Ramona Jitaru, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Bacău: General Gheorghe Garoescu, Jurnal de front, vise de iubire. 14 august 1916 – 28 septembrie 1918”; prof. univ. dr. Horea Porumb, Université Paris 13: ”Presupuse amintiri ale unui presupus refugiat politic”; prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin: ”Mărturii despre absurdul şi tragismul închisorilor comuniste dezvăluite de scriitoarea Oana Orlea”; prof. dr. Alina Dorle, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” Baia Mare: Universul carceral în romanele lui Dragoș Protopopescu”; prof. dr. Monica D. Cândea, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, Baia Mare:Sanda Stolojan, Jurnal din exilul parizian”; prof. Mihaela Bude, Școala Gimnazială Cupșeni: Nicu Steinhardt și ”Școala” de la Mănăstirea Rohia; pr. prof. dr. Theodor Damian, Institutul de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York: Patru instituții românești la New York”; prof. dr. Adriana Cînța, Școala Gimnazială ”George Coșbuc”, Baia Mare: Experiența exilului și dubla identitate – Matei Călinescu și Ion Vianu”; prof. Maria Daiana Costea,  Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte: Jurnalul – amintirea exilului”.

Orele 15.00 – 18.00. Sala de conferințe 

Secțiunea Literatură (2) 

”Memorialistica închisorilor. Literatura diasporei și a disidenței. Cultura română din afara granițelor. Moderator”: prof. univ. dr. George Achim

Doc. ph. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava:Exilul – ca mit posibil”; Alexandru Buicandirector al Editurii Actaeon BOOKS, București/New York: ”Polemici. Jurnal de exil 1988 –1991”; prof. Claudia Bilașco, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”: ”Vasile Voiculescu – suflet încătușat”; lector univ. dr. Iulian Băicuș, Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, Universitatea din București: ”Nicolae Steinhardt despre poetica romanului polițist”; dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România, București:Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa”; conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă, Chișinău:  ”Eugenia Bulat, mărturisiri lirice din (auto)exil”; conf. univ. dr. Virginia Popovici, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba și Literatura Română: Literatura română din Banatul sârbesc în context balcanic”; prof. dr. Daniela Căprar, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare: N. Steinhardt și literatura confesivă”.

Sala Fondul documentar al Academiei Române

Orele 11.00– 13.00

Secțiunea Socio-Umane (1)

”Fenomenologia torturii. Victime și torționari. Lupta de rezistență în afara universului concentraționar. Deținutul român ca tip uman. Memorialistica Marii Uniri”. Moderatori: prof. univ. dr. Petru Dunca, dr. Viorella Manolache. 

Prof. dr. Maria Daniela Andrasciuc, prof. dr. Gheorghe Andrasciuc, Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației: ”Victima în oglinda torționarului. Exerciții de conservare a demnității umane”; prof. Manuela Pintea, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare: Între întuneric și lumină. Lena Constante”; prof. drd. Andrei Claudiu Dipșe, Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş/ Şcoala doctorală de Ştiinţe Umaniste, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord – Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: ”Etica represiunii intelectualităţii în comunismul românesc”prof. Mircea Botiș, pr. Radu Botiș, Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș: ”Activitatea desfãșuratã de cãtre preotul Vasile Lucaciu în America în scopul realizãrii Marii Unitãti Naționale; prof. dr. Petronela Mureșan, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare: Trecând  pragul  tăcerii – aspecte ale fenomenului concentraționar din perioada comunistă; Teresia Bolchiș Tătaru, Germania/Augsburg, Marea UNIRE, dulce ca mierea și amară ca fierea; prof. dr. Ancuța Maria Coza, Școala Gimnazială ”Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, Maramureș: Romanul unui ”Soljeniţîn român” – Ostinato; prof. dr. Victor Ioan Chira, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare: Problema cunoașterii în scrierile lui N. Steinhardt; dr. Mirel Giurgiu: Istoria și activitatea ”Bibliotecii și Institutului Român” de la Freiburg, Kehl – Germania de Sud-Vest.

Sala Fondul documentar al Academiei Române 

Orele 15.00 – 18.30 

Secțiunea Socio-Umane (2)

”Fenomenologia torturii. Victime și torționari. Lupta de rezistență în afara universului concentraționar. Deținutul român ca tip uman. Memorialistica Marii Uniri”. Moderator: conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea

CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, București: Chestiunea identității la Paul Goma (O chestiune recurentă de Centenarul Unirii)”Radu Sergiu Ruba, Uniunea Scriitorilor din România, București: ”Cum l-am cunoscut pe Paul Goma”; conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: ”Publicistica lui Paul Goma”; prof. dr. Marioara Cosma, Liceul Tehnologic Agricol ,”Alexiu Berinde”, Seini: Monica Lovinescu – Discursul ficțional. ”Cuvântul din cuvinte”; doc. ph. dr. Peter Kopecky, Csc, Facultatea de Filosofie a Universității Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia: Momentul românesc ”Decembrie 1989” sau o introducere diletantă pentru un documentar la nivel amator; prof. Adriana Măimăscu, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Focșani: Nicolae Steinhardt – Jurnalul unui supraviețuitor”; CS III, dr. Lorena-Valeria Stuparu, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București: Dialogul cultural şi epistolar dintre Nicolae Steinhardt şi Mircea Eliade în perioada 1975 – 1984”; Sorina-Maria Victoria, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Alexandru Paleologu – Scenarii de supraviețuire: carcera văzută în cheie ludică”. 

Sâmbătă, 9 iunie 2018

Orele 8.00 – 18.00

Ora 10.30,  Sala de conferințe a Memorialului victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet. Prelegere în plen: Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere/ Centrul Universitar Nord Baia Mare: Despre natura interioară a libertății. Relevanța unor modele comportamentale în spațiul concentrațional”. 

Închiderea lucrărilor colocviilor. Concluzii

Prof. dr. Daniela Sitar-Tăut,  Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare: Paul Goma – Anamneza amneziei. Despre neajunsul de a fi român printre români”.

Excursii de documentare: Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet; Mănăstirea Bârsana; Mănăstirea Rohia; Cimitirul Vesel – Săpânța.

Secțiunea Elevi

Vineri, 8 iunie 2018

Ora 11.00Salonul Artelor, Biblioteca Jedețeană ”Petre Dulfu” 

Moderator: Marian Ilea. Coordonatori: prof. dr. Valentina-Gabriela Todoran –inspector școlar pentru limba și literatura română-limba latină, prof. Sonia-Nicoleta HOZAN – inspector școlar pentru limba franceză (cu atribuţii pe limba italiană şi limba spaniolă moderne).

Secțiunea-concurs de referate și creație ”Nicolae Steinhardt.  Mărturii despre trecut…”; Secțiunea Lettres de la prison/ Letters from Prison/ Cartas de la carcel/ Briefe aus dem Gefägfnis; Expoziție internațională de grafică organizată de prof. Silvia Donca, Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”;Secțiunea Tragedia închisorilor comuniste; Secțiunea Centenarul Marii Uniri.

Organizator: Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare 

Coordonatori: prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare; prof. dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare; lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada, coordonator implementare proiect în Diaspora. 

Parteneri: Consiliul Județean Maramureș; Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca; Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca; Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş; Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania; Asociația Traian din Cordoba; Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia; Editura Actaeon Books Baia Mare; Biblioteca Judeţeană ”Petre Dulfu” Baia Mare; Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș; Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca; Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, Baia Mare; Asociația de părinți a ”Colegiului Național Vasile Lucaciu” Baia Mare; Școala Gimnazială ”Ioan Slavici”, Tăuții de Sus. 

Parteneri media: Polemici (București/Memphis); Antilethe. Revista pentru rememorarea exilului românesc (Craiova); Gazeta românească (Italia); Inforoes (Spania); Australianul (Australia); Clipa (SUA); Mioriţa (SUA); Radio PRO DIASPORA (Germania); Confluenţe literare (Bucureşti); Glasul Maramureșului; Graiul Maramureșului; Maramureș TV;  Sighet TV; TL+. 

Comitet științific: prof. univ. dr. George Achim, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere; prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Craiova; dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România, București;CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, București; conf. univ. dr.Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord, Baia Mare;conf. univ. dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada; conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangăˮ, Chișinău; prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea ”Al. I. Cuza Iașiˮ, Institutul de Filologie Română ”A. Philippideˮ, Academia Română, Iași; conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău; doc. ph. dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universității Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia; CS III, dr., Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București;lector dr. Florinel-Ionel Oprescu, Universität Wien, Institut für Romanistik; doc. Ph. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava; lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada; ph. dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava.

 

Pentru că noi credem în calitatea cititorilor noști, vă rugăm să comentați această însemnare...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.