Știri: Simpozionul „AGORA.ro”, ediția 2023

39
simpozion agora arte si societate

Revista culturală independentă ARTE și SOCIETATE îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor teoreticieni și practicieni, un spațiu de prezentare și dezbatere a ultimelor cercetări științifice, să faciliteze comunicarea acestora în diverse domenii culturale la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate din domeniul artelor vizuale, separat sau în conexiune cu alte domenii dintre care: muzica teatrul, filmul, sociologia, psihologia, antropologie, filozofia, jurnalismul socio-cultural și literatura.

Tema ediției este „AGORA”. Aceasta vizează concepte, noțiuni, stări și acțiuni precum: moral – imoral, independent – dependent, incluziune – excluziune, evoluție – decădere, continuu –  discontinuu, constructiv – distructiv, adevăr – minciună, iubire – ură, stabilitate – instabilitate, viitor – trecut, unitate – dezbinare, spirit – trup, clar – blurat, gând – faptă, direct – indirect, eu – celălalt, alb – negru, direct – evaziv etc.

Sunt acceptate prezentări/texte care reflectă activitatea și creativitatea teoreticienilor și practicienilor, specialiști consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice și a studenților în anii terminali din domeniile enunțate mai sus, vizând două secțiuni diferite:

  1. Studii, eseuri, comunicări și articole de specialitate: abstract max. 50 cuvinte, cuvinte cheie max. 5, text și imagini – max. 5 pag., format Word sau LibraOffice și pdf., text la 1,5 rânduri, font Times New Roman 12, imaginile incluse vor fi de min. 300 dpi și max. 400 dpi.
  2. Proză și poezie contemporană originală: în total max. 5 pag., format Word sau LibraOffice, la 1,5 rânduri, font Times New Roman 12.

Lucrările vor fi redactate în limba română. Rezultatul selecției va fi anunțat pe site-ul revistei: https://artesisocietate.weebly.com/

Participanții vor transmite un Curriculum Vitae de maximum 2 pagini în care vor specifica cel puțin următoarele: numele și prenumele, anul nașterii, domiciliul, e-mailul (eventual și numărul de telefon), specializarea, studiile, activitatea dovedită în domeniu și o fotografie portret de  min. 300 dpi, alături de lucrarea / lucrările propuse spre participare, toate într-un singur e-mail.

Participarea se face pe baza înscrierii și trimiterii documentelor, printr-un email cu subiectul „SIMPOZION 2023” și numele participantului, pe adresa: artesisocietate@gmail.com.

Pentru înscriere, lucrările vor fi transmise în intervalele 1 iunie–10 iunie și 1–15 septembrie, 2023.

O selecție a lucrărilor și textelor literare va fi publicată în Revista ARTE și SOCIETATE și în social-media. Selecția nu va putea fi contestată. Lista autorilor participanți și a lucrărilor selectate pentru publicare va fi făcută publică.

Participarea este gratuită și nu implică vreo recompensă în favoarea autorilor, materială sau de orice alt fel, pentru publicarea în revistă sau în spațiile mass-media și social-media.

Sunt acceptate numai participările transmise de autorii înșiși. Autorii își asumă integral responsabilitatea asupra ideilor, informațiilor, textelor literare și asupra acceptului de publicare a textelor și imaginilor prezentate în documentele transmise.

Simpozionul va fi însoțit și de alte evenimente social-artistice care vor fi anunțate ulterior.

Prin participare, autorii își asumă în totalitate condițiile stipulate în prezentul document.

Acest simpozion este realizat și susținut de Revista ARTE și SOCIETATE, în colaborare cu entități publice și private.

*

Aflată în al patrulea an de la apariție, Revista culturală independentă ARTE și SOCIETATE, constituită ca manifest și apel la uniune în vremuri atinse de pandemii politice, economice și sociale, manifestă o atitudine echilibrat progresistă privind toate domeniile vieții cetății.

Ca urmare a efortului unui colectiv redacțional restrâns, aplecat spre reflecție și analiză, revista apare semestrial, în format digital și cuprinde cercetări, studii, eseuri, foto-jurnale, opinii critice asupra artelor contemporane românești și internaționale, interviuri, portofolii de artiști, informații despre evenimente socio-culturale, creații literare precum și cercetări, comunicări și opinii vizând alte domenii ale culturii și științei, dintre care: sociologia, filozofia, psihologia, antropologia, muzica, teatrul, filmul și arhitectura.
Revista oferă autorilor și intervievaților posibilitatea de a-și exprima liber opiniile și ideile generatoare și unificatoare de energii creatoare, firele nevăzute din țesătura imaterială necesară într-o societate sănătoasă.
Membrii redacției speră în puterea binelui general și a științelor și artelor ca factori de progres spre reevaluarea și recalibrarea societății la valorile umane și sociale superioare, echilibrate prin etică și moralitate.

ARTE și SOCIETATE provoacă, așadar, la un schimb de opinii și idei, având permanent în obiectiv adevărul, realitatea, decența, respectul și atitudinea culturală în tratarea tuturor subiectelor din paginile sale.

Irina Iosip, redactor-șef ARTE și SOCIETATE

https://artesisocietate.weebly.com/
adresa redacției: artesisocietate@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.