Redacția Revistei Culturale Leviathan

Î

n spatele conceptului formal de echipă redacțională se regăsesc, în fapt, câteva relații de prietenie întinse pe parcursul a mai bine de 20 de ani și, evident, decizia comună a mai multor jurnaliști de a translata vasta lor experiență publicistică într-un produs media altfel. Printre numele care semnează articolele și grafica publicate în Revista Culturală Leviathan se numără Costin Tuchilă, Pușa Roth, Rudy Roth, Letiția Vladislav, Daniela Șontică, Gheorghe Miletineanu, Ani Bradea, Urfet Șachir, Adina Romanescu, Gina Zaharia, Nicolae Lotreanu, Florentina Loredana Dalian, Lidia Našincová, Roxana Cebotari.

 

Născut la 8 octombrie 1954, la Ploieşti, Costin Tuchilă este absolvent al Facultăţii de Limba şi Literatura Română – Universitatea din Bucureşti, specializarea limba română – limba portugheză. Între 1996 și 2019 a fost realizator în cadrul Redacţiei Teatru a Societăţii Române de Radiodifuziune. Este autorul mai multor volume de studii, critică literară, critică muzicală, eseuri și proză scurtă. Detalii aici.

Este redactor șef al Revistei Culturale Leviathan și senior editor al secțiunilor Ars Magna și al rubricilor Pur și simplu Caragiale și Sine qua non.

   

 


Pușa Roth este absolventă a Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, specializarea limba română – limba franceză, membră a Uniunii Scriitorilor din România, secţia dramaturgie, realizator Radio România, membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Autoare a 17 volume însumând teatru, critică şi istorie literară, publicistică, poveşti pentru copii etc. Debut la teatrul radiofonic dar şi pe scenă în anul 1999. 22 piese montate la TNR, dintre care 8 scenarii originale, nouă dramatizări şi cinci adaptări. Peste 3000 de articole în presa cotidiană şi literară (detalii aici). În cadrul Revistei Culturale Leviathan este redactor șef adjunct și senior editor. Semnează rubricile Delicias regibus, Istorii și istorioare, Năravul din fire și coordonează secțiunile Nuntiatum (Știri), Societas și Modus vivendi.letitia vladislavLetiția Vladislav, absolventă a Facultății de Filologie din București, a lucrat la Radiodifuziunea Română (emisiunea ”Ateneu”). A emigrat legal în Germania, în 1981. Cetățean german, trăiește în Spania și, uneori, în Brazilia. Letiția Vladislav scrie proză și poezie în limba română, dovada certă a apartenenței sale la cultura română. Volume publicate: Vrăbiile pământului”, roman, București, Editura Albatros, 1978; ”Viață la prima vedere”, proză scurtă, București, Editura Albatros, 1980; ”Viața într-un pumn de lacrimi”, poezie, Cluj, Editura Grinta, 2016; ”Vise în penumbră”, poezie, Cluj, Editura Grinta, 2018; ”Puzzle. Chemarea cocorilor”, București, Editura Eikon, 2019. În Revista Culturală Leviathan susține rubrica săptămânală Dragoste, străinătate și vis – proză scurtă.


Daniela ȘonticăZiaristă și poetă, absolventă a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii ”Spiru Haret” din București, Daniela Șontică lucrează în presa scrisă din 1993 (presa locală Buzău, apoi revista ”Privirea”, ”Jurnalul Naţional”, ”Ziarul Lumina” – editor coordonator al suplimentului ”Lumina literară şi artistică”). Colaborează cu rubrici permanente la Radio Trinitas. A publicat volumele de poezie Arlechini într-o pădure sălbatică” (1995), Uitaţi-vă prin mine” (2007), Iubita cu nume de profet” (2014), Privilèges de femme de lune” (traducere în franceză de Claudiu Soare, 2015) și publicistică: ”Însemnări din pridvor” (2013), ”Oamenii Unirii” (2018). Premiul pentru poezie al revistei ”Luceafărul” (2006), Premiul special pentru poezie la Concursul Naţional ”Vasile Voiculescu” (2014), Premiul pentru poezie al Colocviilor ”George Coşbuc” (2014), Diploma omagială ”Sfântul Ioan Gură de Aur” din partea Patriarhului României pentru promovarea culturii creștine (2015). Detalii aici. În Revista Culturală Leviathan realizează rubrica bisăptămânală (lunea și joia) Memor.

blogspot


Ani BradeaAni Bradea este redactor al Revistei de Cultură Tribuna. Este dublu licențiată, absolvind o facultate de științe umaniste, politice și administrative, precum și una de psihologie, științe ale educației și asistență socială. Redactor la revista ”Tribuna” din Cluj-Naspoca. A publicat un volum de versuri, Poeme din zid” (Timișoara, Editura Brumar, 2016), care a fost apoi tradus și promovat în Italia (Poemi dal muro”) și ”Biografii exilate. Tablou în lucru”(Editura Tribuna), interviuri cu români din Diaspora. Colaborează frecvent cu reviste literare din țară (poezie, cronică de carte, reportaj, interviu). În Revista Teatrală Radio a susținut rubrica Cronica de teatru tvEste autoarea rubricii Ierburi dulci, pajiști amare. Leacuri și blesteme din Submarginea în Revista Culturală Leviathan.

blogspot

Gh. MiletineanuGheorghe Miletineanu (n. 1942, București), regizor de teatru, profesor, critic de teatru, stabilit la Tel Aviv. Studii la Institutul de Teatru din Leningrad (Sankt Petersburg) și Facultatea de Limba și Literatura Română, Universitatea din București. Din 2012 doctorand la Universitatea din Tel Aviv. În perioada 1966 – 1985, regizor la teatrele din Botoșani, Bacău, Arad, Sibiu, Timișoara, Brăila, unde a montat, între multe altele, Faust” de Goethe, prima parte a tragediei (în limba germană), ”Doamna nevăzută” și ”Judecătorul din Zalameea” de Calderón de la Barca, ”Rosmersholm” de Ibsen, Don Carlos” de Schiller, Vicleniile lui Scapin” și George Dandin”de Molière, O noapte furtunoasă”  de I. L. Caragiale, ”Iată femeia pe care o iubesc” de Camil Petrescu. În perioadele 1986 – 1995, 1998 – 2010, profesor la Școala de teatru Beit Zvi din Tel Aviv. A publicat numeroase articole despre probleme de teatru în publicațiile profesionale românești și traduceri din ebraică în română și din diferite limbi în română. Critică de teatru în limba română la postul de radio Kol Israel. În Revista Culturală Leviathan susține rubrica Cronică de teatru.

Urfet ȘachirNăscută în Cobadin, județul Constanţa, în 1958. Trăiește la malul Mării Negre. Urfet Şachir este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti, cu licenţă în procedura civilă. A publicat trei cărţi de poezii: Glasul dorului (2016), Rime orientale (2017), Ecoul Mării Negre (2019), ultimele două în ediție bilingvă – în limbile turcă şi română, sub egida Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), al cărei membru este în cadrul comisiei de cultură.

A tradus poezii şi proză ale autorilor români în limba turcă și din literatura turcă în limba română. A avut numeroase apariţii în diverse publicaţii culturale, printre care revista ”Hakses” a UDTR. În Revista Culturală Leviathan susține rubrica Traditiones.

Pagina Urfet Șachir Ecoul Mării Rime orientale


Florentina Loredana DalianFlorentina Loredana Dalian s-a născut în București, la 29 martie 1968. Este inginer chimist, scrie proză și poezie. A publicat volumele de proză: Miss Univers”, ”A unsprezecea poruncă”, ”Înainte de magnolii”, ”Scrisori netrimise”, ”Aceeaşi lună peste sat”, ”Şi copiii se îndrăgostesc” și volumele de poezie Domnișoara Nimeni” și Ostrov”.

Este deținătoarea mai multor premii literare, publică în reviste de cultură și este prezentă în volume colective și antologii. În Revista Culturală Leviathan este autoarea rubricii bisăptămânale (marțea și vinerea) Gânduri dulci-amărui.

blogspot


Gina ZahariaGina Zaharia, poetă și prozatoare, este licențiată în Drept. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, a debutat editorial cu romanul Clipa de adevăr (1998). Volume publicate: Asasinul a fost prins în zori (roman poliţist, 2000), Crima de la ora zero (roman poliţist, 2008), Lanțuri (poezii, 2011), Reverie albastră (poezii, 2012), Ecou de rubin (poezii, 2013), Lacrima cu multe c(k)arate (poezii, 2014), Talazuri (2016), Nomade (poezii, 2016), La est de tine (poezii, 2016), Perseide (poezii, 2017), Jocul talismanelor (poezii), Maci de toamnă (poezii/prozopoeme, 2019).

Romanul polițist Promisiunea de joi a apărut în foileton în Revista Culturală Leviathan, în care susține rubrica bilunară (joia) Cartea de sub braț.

 


Marina-Roman-Fotored
Foto: Dan George Cojocaru

Critic de artă, teatrolog și filmolog, conf. univ. dr. Marina Roman a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ”I. L. Caragiale” (azi UNATC) și se consideră, în primul rând, jurnalist cultural. A debutat în anii ’80, în paginile revistei ”Cinema”, a scris la revista ”Teatrul” și a fost, tot în acea perioadă, colaborator permanent al emisiunii radiofonice ”Rampa și ecranul”. După 1990 și-a continuat activitatea publicistică (radio, televiziune și presă scrisă). În 2013 a publicat teza sa de doctorat, ”Ambiguitate teatrală și finalitate liturgică în opera lui Andrei Tarkovski” și volumul de versuri Fascinația Meduzei”, cu desene de Ion Truică. Este co-autor, împreună cu Ion Bucheru, al unui video-book premiat de Uniunea Cineaștilor din România – ”Limbajul imaginii filmate”. Este, pentru revista Leviathan, autoarea rubricii Trăiește-ți arta! și colaborează cu știri. Marina Roman este membră a Uniunii Cineaștilor din România.

________

Adina Romanescu, artist plastic, profesoară de educație plastică. Născută la 12 ianuarie 1974 în București, Adina Romanescu a absolvit Universitatea de Artă din București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, Secția Pedagogia Artei, clasa prof. dr. H. Mavrodin, în 1998. Din 1998 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 2009 a beneficiat de o bursă în Italia, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, tema: „Barocul în artă”. 2000–2001: Bursă de specializare în Egipt, Universitatea din Cairo, Facultatea de Arheologie, Departamentul Egiptologie. Numeroase expoziții în România și participări la expoziții în străinătate, ilustrații de carte.

În Revista Culturală Leviathan realizează rubrica Galerie de portrete de Adina Romanescu și ilustrează articole cu grafică și reproduceri după tablourile sale.


nicolae lotreanuNicolae Lotreanu (n. 1945, Sadu, jud. Sibiu), licențiat în sociologie și științe politice, este doctor în filosofie. A fost ziarist, documentarist, cercetător științific, profesor la Facultatea de ziaristică, profesor asociat la Universitatea București. A publicat trei cărți de autor, alte 12 volume în colaborare, eseuri, studii și articole în ziare și reviste, din țară și străinătate.

Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

În Revista Culturală Leviathan realizează rubricile săptămânale Patologie politică: realități românești, Receptare și comunicare, Al treilea ochi (miercurea).

 


Lidia-NasincovaNăscută la Bucureşti, într-o familie de profesori, Lidia Našincová a absolvit Facultatea de Limbi Străine, secţia engleză – spaniolă la Universitatea din Bucureşti (1986). Din octombrie 1989 trăieşte la Praga. Cunoaşte la nivel profesional limbile cehă, engleză şi spaniolă. Încă din anii studenţiei îmbină activitatea de profesor cu cele de traducător-interpret şi ghid. A debutat cu proză în ”Suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului” (Întâmplare în tren”, 1989), ulterior publicând fragmente de jurnal în ”Convorbiri literare” şi ”Contrafort”. A tradus proză, poezie, teatru, ghiduri turistice, scenarii de film. Printre altele – din spaniolă: Câinii Paradisului” (Editura Cartea Românească 1996); din cehă: ”Istoria NATO” de Jiří Fidler şi Petr Mareš (Editura Institutul European, 2005), ”Teatru ceh de azi” (Editura UNITER, 2006), Coama leului pe pernă” (antologie de proză cehă contemporană, Editura Arc, Chişinău, 2013), romaneleFaust  moare de două ori” de Roman Ráž (Editura Cartier, 2015), Gargară cu gudron” de Jáchym Topol (Editura Art 2017).

 


Roxana Cebotari este născută în Chișinău, în 1954. În anul 1992 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a absolvit studiile Facultății de Arte din cadrul Universității din Winsconsin-Madison.

Lucrează ca graphic illustrator și story-board illustrator pentru mai multe companii din SUA, dar și ca private art instructor. Roxana este unul dintre graficienii din cadrul echipei Leviathan.


Rudy Roth - Eduard Rudolf RothRudy Roth este Doctor în Științe Politice al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, cercetător în relații internaționale și studii politice (vezi profilul academic aici), membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. A lucrat ca reporter, redactor și realizator Radio România în perioada 1996 – 2009. Din 2016 este redactor-șef adjunct la publicația Occidentul Românesc. I-au fost conferite titlurile de Master of Arts in International Relations, de către University of Kent (Marea Britanie) în anul 2008 și respectiv de Master în Administrație Publică Electronică, de către Universitatea din București în anul 2006. În anul 2002 a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale, în cadrul ASE București. A debutat ca artist grafic în anul 2008, expunând ulterior atât în România, cât și în străinătate. Este fondatorul și managerul grupului editorial Leviathan și coordonatorul secțiunilor Politikon, Ex-Cathedra și Nuntiatum. Realizează rubrica Epistole din diaspora în Revista Culturală Leviathan. Totodată este și unul dintre graficienii din cadrul echipei editoriale.