„Dreptul la moștenire, vocația succesorală” de Iulia Zorzoliu

63
mostenire juridice

logo rubrica juridiceDreptul la moștenire este un drept fundamental, prevăzut și de art. 46 din Constituția României și este strâns legat de dreptul de proprietate, prin moștenire transmițându-se patrimoniul unei persoane fizice decedate către unul sau mai multe subiecte de drept ce pot fi atât persoane fizice, cât și juridice sau chiar statul. Moștenitorul primește bunurile mobile și imobile ale defunctului, dar și datoriile pe care le avea acesta din urmă la momentul decesului. Astfel, este important de reținut că moștenitorul nu poate accepta doar averea, renunțând la datorii, ci în momentul acceptării moștenirii acesta moștenește atât activul, cât și pasivul defunctului.

Conform Codului Civil, capacitatea succesorală este deținută de orice persoană care trăiește la momentul deschiderii moștenirii, se încadrează în această categorie și persoanele dispărute și persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii.

Atunci când defunctul nu a lăsat un testament sau a lăsat unul, dar a fost declarat nul sau persoana declarată moștenitor este nedemnă succesoral, ordinea succesorală a celor care pot veni la moștenire este stabilită de lege.

Art. 964 din Codul Civil prevede că persoanele care au vocație succesorală vin la moștenire în următoarea ordine:

  • clasa întâi: descendenții, mai exact copiii, nepoții, strănepoții
  • clasa a doua: ascendenții privilegiați, mai exact părinții, împreună cu colateralii privilegiați, adică frații și surorile defunctului
  • clasa a treia: ascendenții ordinari, mai exact bunicii din partea mamei și a tatălui
  • clasa a patra: colateralii ordinari, mai exact mătușile, unchii și verii primari

Trebuie precizat că descendenții defunctului înlătură moștenitorii din celelalte clase și vin la moștenire în ordinea gradului de rudenie. De asemenea, în concurs cu soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreuna trei sferturi din moștenire, un sfert revenindu-i soțului supraviețuitor.

Rubrica „Juridice” fiind interactivă, așteptăm întrebările dvs. pe site (la comentarii) sau la adresele de e-mail: zorzoliu.iulia@gmail.comleviathan.romania@yahoo.com, costintuchila@gmail.compusa.roth@yahoo.com

Arhiva rubricii Juridice

Pentru că noi credem în calitatea cititorilor noști, vă rugăm să comentați această însemnare...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.