Ce taxe consulare au fost eliminate și care mai sunt încă în vigoare?

1117
Pasaport romanesc - diaspora

Începând cu 1 februarie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină o serie de taxe aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, adăugând că activităţi care anterior erau suportate exclusiv din taxele de urgenţă accesorii taxelor consulare vor fi finanţate din alocaţii bugetare.

Taxele consulare eliminate sunt colorate în roșu, iar valoarea lor este tăiată. Taxele consulare rămase în vigoare sunt menționate împreună cu cuantumul aferent, plătibil de către solicitant.

Nr. crt. Denumirea serviciului prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate Cuantumul taxei
A. Documente de identitate şi călătorie
1 Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate 15 (0 EURO)
2 Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie 40 (0 EURO)
3 Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic 59 EURO
4 Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar 20 EURO
5 Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei 5,2 EURO
B. Vize
1 Viza de tranzit aeroportuar 60 EURO
2 Viza de tranzit 60 EURO
3 Viza de scurtă şedere 60 EURO
4 Viza de lungă şedere 120 EURO
C. Servicii notariale *
 1 Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:
– un exemplar
– pentru fiecare exemplar în plus
 

40 (0 EURO)
10 (0 EURO)

 2 Legalizarea semnăturii traducătorului 40 (0 EURO)
3 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10 (0 EURO)
4 Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată 30 (0 EURO)
5 Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România 30 (0 EURO)
6 Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
– pentru valori de până la 50.000 euro 300 (0 EURO)
– pentru valori între 50.001-100.000 euro 600 (0 EURO)
– pentru valori între 100.001-500.000 euro> 900 (0 EURO)
– pentru valori între 500.001-1.000.000 euro 1.500 (0 EURO)
 – pentru valori peste 1.000.000 euro 3.500 +0,1% din valoare (0 EURO)
 7 Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină 10  (0 EURO)
8 Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 30 (0 EURO)
 9 Legalizarea traducerii efectuate 20 (0 EURO)
 10 Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 20 (0 EURO)
 11 Eliberarea unui certificat de cutumă 30 (0 EURO)
12 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi 30 (0 EURO)
13 Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave 30 EURO
14 Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini 30 EURO
15 Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa 300 EURO
D. Servicii de stare civilă
 1 Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române 90 (0 EURO)
 2 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 90 (0 EURO)
 3 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 135 (0 EURO)
 4 Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc 45 (0 EURO)
 5 Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc 30 (0 EURO)
 6 Eliberarea unui extras de stare civilă 30 (0 EURO)
E. Servicii diverse
1 Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 60 EURO
2 Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română 600 EURO
3 Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român 30 EURO
 4 Eliberarea dovezii de cetăţenie 10 (0 EURO)
 5 Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate 30 (0 EURO)
 6 Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc 30 (0 EURO)
 7 Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial 30 (0 EURO)
 8 Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă 30 (0 EURO)

La eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a celor temporare a fost eliminată taxa consulară de eliberare a documentelor, dar se va percepe în continuare contravaloarea blanchetelor paşapoartelor (în cuantum de 59 de euro pentru un paşaport simplu electronic, respectiv 20 de euro pentru unul temporar), care reprezintă costul de producţie al acestor documente de călătorie şi care se virează către producători.

* La autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale din România se va încasa tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor respective în registrele naţionale notariale din ţară (în cuantum de 3 euro), care se virează către Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminată.

Pentru că noi credem în calitatea cititorilor noști, vă rugăm să comentați această însemnare...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.