Știri: Concursul regional de creaţie şi artă, cu participare internațională, ”Români celebri – Constantin Brâncuși, Vlad III Dracula” (18 martie – 26 mai 2019, Baia Mare)

166
Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare
Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare

sigla colegiu național vasile lucaciuColegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare vă invită să participați la a doua ediţie a Concursului regional de creaţie şi artă, cu participare internațională, Români celebri – Constantin Brâncuși, Vlad III Dracula”,  înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudețene 2019, poziţia 1537, pag. 53, Domeniul Cultural-artistic – culturi şi civilizaţii. Perioada de înscriere şi de trimitere a lucrărilor 18 martie – 26 mai 2019.

Concursul se adresează elevilor şi studenţilor din toate unităţile şcolare din ţară şi din străinătate, precum şi cadrelor didactice.

Secţiunea I: Concurs internaţional de eseuri  şi creaţie în limba română –  C. Brâncuşi – Sunt un prinţ ţăran, Vlad III Dracula – mituri şi  fapte istorice.

Secţiunea a II-a: Concurs internaţional de eseuri şi creaţie ȋn limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană: Brancusi – Je suis un prince paysan, Vlad III Dracula Myths and Historical Facts

Secţiunea a III-a: Concurs de creaţie plastică – pictură, colaj, grafică, machete inspirat  de personalitatea lui Constantin Brȃncuşi şi de cea a lui Vlad III Dracula (Ţepeş)

Secţiunea a IV-a: Dezbatere/videoconferinţă/masă rotundă Vlad III Dracula – Istorie și mit – pentru profesori

Coordonatori: prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, prof. dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare, conf.univ.dr.hab. Carmen Cerasela Dărăbuş, Universitatea ”Kliment Ohridski” din Sofia/ Institutul Limbii Române, responsabil cu implementarea proiectului în diaspora, prof. Ioana Dolca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ”Istituto Comprensivo Lodi IV”, Lodi, Italia.

Rezumatul proiectului

Ediţia I a Proiectului Internațional ”Români celebri – Constantin Brâncuși, Vlad III Dracula” s-a desfăşurat la Baia Mare în 26 – 27 mai 2016. Printre partenerii media ai acestuia amintim: Revista de cultură ”Polemici” (București, Memphis), ”Australianul” (Australia), Clipa (SUA), ”Miorița” (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania), ”Confluențe literare” (București), ”Gazeta românească” (Italia), Inforoes (Spania). Beneficiari direcţi ai proiectului au fost 715 de elevi ai Colegiului Naţional ”Vasile Lucaciu”, elevi din ţară şi din comunităţile romȃneşti din diasporă, studenţi, locuitori ai judeţului Maramureş interesaţi de cultură.

Proiectul cuprinde o suită de manifestări vizibile în plan local, național și internațional: prezentare de carte: Alexandru Buican”The Impaler. A Biography of Vlad III Dracula” (Tate Publishing, Oklahoma, USA, 2015), ”Ţepeş. O biografie a lui Vlad III Dracula” (București, Editura Livingstone, 2002), ”Brȃncuşi. O biografie”(Baia Mare Editura ACTAEON BOOKS, 2019); Masă rotundăVlad III Dracula – istorie şi mit; Concurs internațional de eseuri și creație în limbile franceză și engleză: Brancusi ”Je suis un prince paysan”, Vlad III Dracula Myths And Historical Facts; Concurs internațional de eseuri în limba română pentru elevii aparținători comunităților românești din străinătate; Concurs de creație plastică inspirat de personalitatea lui Constantin Brâncuși și Vlad III Dracula (Ţepeș); Concurs pe teme istorice: Vlad III Dracula – Istorie și mit; Proiecție video Brâncuși. Viața și opera. La desfășurarea proiectului vor participa 35 de cadre didactice din colegiu și 30 din alte unități de învățământ, precum și 50 de elevi voluntari, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din colegiu.

Beneficiari direcți vor fi 700 de elevi de liceu și de gimnaziu din țară, care vor participa la concursurile de creație literară, cel de istorie și cel de arte plastice, precum și Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”, elevi originari din județele învecinate, copiii români din comunităţile romȃneşti din diasporă. Activităţile propuse: creearea echipei de proiect, redactarea regulamentului concursului, promovarea proiectului, înscrierea şcolilor partenere, concursuri elevi, videoconferință pe tema Vlad III DraculaIstorie și mit, jurizare, diseminare.

Anterior lunii iunie 2019, echipa de proiect a pregătit şi implementat proiectul, a popularizat concursurilor în şcolile, universitățile, instituțiile de cultură din țară, inspectoratele școlare județene, comunitățile românești din străinătate şi în mass-media. Comitetul Științific, alcătuit din prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, CUDTS, CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română București, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, conf .univ. dr. hab. Carmen Cerasela Dărăbuş, Universitatea a „Kliment Ohridski” din Sofia, conf. univ. dr. hab. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău, conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doc. Ph. Dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia, CS III, dr. Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, doc. Ph. Dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare/ Uniunea Scriitorilor din România, Ph.Dr.Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislav, membrii ai Uniunii Scriitorilor, profesori, evaluează şi jurizează lucrările. Tot acum are loc adunarea, formatarea şi tehnoredactarea acestora, în vederea editării lor în două volume colectiv, dedicate lui C. Brâncuşi, respectiv Vlad III Dracula.

Argument

Ţinând cont de valorile unei societăţi deschise, în continuă schimbare de paradigmă, şcoala trebuie să le ofere elevilor posibilităţi variate de a-şi dezvolta sensibilitatea estetică și de a-şi valorifica potenţialul creativ.

Concursurile vin în întâmpinarea copiilor și adolescenților preocupați de creaţia literară, îi ajută să-și manifeste valenţele creative într-un cadru organizat, contribuie la identificarea unor talente cărora le poate deschide drumul consacrării literare. De asemenea, este o încercare de revitalizare a fenomenului cultural în rândul tinerilor. Exploatarea interdisciplinară a personalităţilor cultural-istorice romȃne care s-au impus pe plan internaţional este o iniţiativă salutară, care facilitează amplificarea competenţelor de receptare, argumentare, analiză textuală şi situaţională, inteligenţa artistică a elevilor, dar şi abilităţile de comunicare ȋntr-o limbă internaţională. Instituţiile de cultură (şcoli, biblioteci, muzee), editurile, revistele au obligaţia morală de a prezenta, printr-o suită de manifestări publice, modelele culturale naţionale de referinţă, pentru a cimenta conştiinţa etnică şi apartenenţa la valorile perene ale poporului nostru. Proiectul urmăreşte dezvoltarea inteligenţei artistice și emoționale a elevilor, dar şi a abilităţile de comunicare ȋntr-o limbă internaţională, a abilităţilor de argumentare, de susţinere ştiinţifică a potenţialului analitic, a propriilor idei, creându-le un cadru afectiv şi relaţional, care să le permită o dezvoltare normală şi o integrare foarte bună în şcoală și în societate.

Activitatea principală are loc la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare, iar la ea participă elevii selecționați în urma evaluării lucrărilor tematice expediate în etapa I (max. 90% dintre concurenții înscriși). Juriul, internațional, deliberează cine sunt câștigătorii și are loc festivitatea de premiere a laureaților, în cadrul căreia vor fi înmânate premiile la toate secțiunile concursului.

Scop

Valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al liceenilor și al elevilor de gimnaziu în realizarea unor lucrări artistice originale și dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale acestora, valorificarea zestrei cultural-istorice naţionale şi universale ȋn vederea consolidării spiritului identitar, precum şi a legăturilor dintre tinerii din ţară şi cei din străinătate. Totodată, vizăm încurajarea schimbului de idei între generaţii prin implicarea activă în demersul didactic de specialitate a unor formatori de opinie avizaţi (profesori universitari, istorici, critici literari, jurnalişti), precum şi familiarizarea tinerilor cu metodele şi tehnicilor de cercetare ştiinţifică; urmărim deopotrivă  antrenarea profesorilor în organizarea unor astfel de manifestări la nivel judeţean,   naţional,    internaţional.

Obiectivele proiectului:

– Stimularea creativităţii şi a dorinţei de afirmare a copiilor și tinerilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu noi şi multiple provocări, reflectată în numărul mare de participanți la concurs.

– Dezvoltarea abilităților de comunicare multilingvistice, ca elemente constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan, prin provocarea tinerilor de a crea literatură nu doar în limba maternă, ci și în limbi de circulație internațională.

– Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs, întărind prestigiul şcolii şi al comunităţilor cărora le aparţin.

Grup țintă:

– 700 elevi ai colegiului, elevi de la instituțiile de învățământ din țară și din diaspora (V-XII), studenţi, cadre didactice din țară, cercetători din străinătate, care au aptitudini artistice şi abilităţi de comunicare în limba română și în limbile străine de circulaţie europeană (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă).

Beneficiari direcți vor fi 700 de elevi de liceu și de gimnaziu din țară, care vor participa la concursurile de creație literară, cel de istorie și cel de arte plastice, precum și Colegiul Naţional„Vasile Lucaciu”, elevi originari din județele învecinate, copiii români din comunităţile romȃneşti din diasporă.

Beneficiari indirecți sunt toate categoriile interesate de cunoaşterea valorilor culturale, locale şi naţionale indiferent de vârstă, grad de pregătire sau alte criterii,instituțiile școlare din care provin elevii, profesorii lor îndrumători, părinții elevilo, comunitatea locală istorici, jurnaliști, scriitori, universitari, cercetători.

Durata proiectului: ianuarie 2019 – octombrie 2019.

Regulament de participare:

Concursul se adresează elevilor şi studenţilor din toate unităţile şcolare din ţară şi din străinătate.

Secţiunea I: Concurs internaţional de eseuri  şi creaţie în limba română –  C. Brâncuşi – Sunt un prinţ ţăran, Vlad III Dracula – mituri şi  fapte istorice.

Secţiunea a II-a: Concurs internaţional de eseuri şi creaţie ȋn limbile franceză, engleză, germană, spaniolă: Brancusi ”Je suis un prince paysan”, Vlad III Dracula Myths and Historical Facts

Secţiunea a III-a: Concurs de creaţie plastică  – pictură, colaj, grafică, machete inspirat  de personalitatea lui Constantin Brȃncuşi şi de cea a lui Vlad III Dracula (Ţepeş).

Secţiunea a IV-a:  Dezbatere/videoconferinţă/masă rotundă Vlad III Dracula  – Istorie și mit – pentru profesori.

Înscrierea participanţilor:

fişa de înscriere, împreună cu lucrările participante, se trimit pe e-mail la adresa corespunzătoare secţiunilor alese până la data de 26 mai 2019 de către cadrul didactic coordonator;

responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine cadrului didactic coordonator.

Redactarea lucrărilor:

lucrările vor fi redactate în format electronic (de maximum 2-4 pagini în cazul eseului), folosind un editor de text de tip Microsoft Office Word, pe pagină A4, 1 cm contur general, font Times New Roman, corp de litera 12, obligatoriu cu diacritice aferente limbii în care este redactată lucrarea;

titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold, centrat);

la un rând de titlu se vor scrie autorul şi instituţia, iar la un rând după autor se va nota numele cadrului didactic coordonator;

la două rânduri după numele cadrului didactic coordonator se începe scrierea textului;

bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;

un elev va participa cu maximum 3 lucrări în aceeaşi categorie sau în categorii diferite;

lucrările elevilor vor fi clasificate şi evaluate ţinându-se cont de originalitatea, acurateţea, corectitudinea lucrării, nivelul de studii.

premiile vor consta în diplome pentru elevi şi adeverinţe pentru cadrele didactice îndrumătoare;

se vor trimite numai lucrări care abordează tematica dată;

participarea la concurs presupune acordul cu regulamentul.

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Beneficiari indirecți sunt toate categoriile interesate de cunoaşterea valorilor culturale, locale şi naţionale indiferent de vârstă, grad de pregătire sau alte criterii,instituțiile școlare din care provin elevii, profesorii lor îndrumători, părinții elevilo, comunitatea locală istorici, jurnaliști, scriitori, universitari, cercetători.

  1. Etapa de promovare a manifestărilor: 15 ianuarie – 18 aprilie 2019. Se va realiza popularizarea proiectul în şcolile, universitățile, instituțiile de cultură din țară, inspectorate școlare județene, comunitățile românești din străinătate şi în mass-media, completarea fişei de înscriere
  2. Etapa de trimitere a lucrărilor, selectare a acestora pentru prezentare/ publicare în volum cu ISBN: termen-limită: 26 mai 2019. Lucrările se vor expedia în format electronic, pe adresa de mail corespunzătoare secţiunii pentru care au optat.
  3. Validarea fișei de înscriere și achitarea taxei de participare în contul Asociației de părinți „Colegiul Național Vasile Lucaciu” Baia Mare, CUI 31878061, cont nr. RO46UGBI0000352006151RON, deschis la Garanti Bank Baia Mare. Taxa de participare este de 10 RON şi acoperă  diplomele, precum şi tipărirea în volum. Pe chitanța scanată, ce face dovada achitării taxei, se va menționa statutul de elev și numele acestuia, precum și mențiunea taxă Români celebri.  Elevii vor expedia lucrările atât în format electronic, cât și prin poștă, pe adresa Colegiului Naţional ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare, str. Culturii nr. 2, atașând și un plic autoadresat, format A4 pentru diplome și eventualele premii, în valoare de 5 RON. Se intenționează editarea a două volume cu lucrările acestora, cu ISBN.
  4. Prezentări de carte/ Proiecţie video Brȃncuşi.
  5. Masă rotundă Vlad III Dracula – istorie şi mit, 4 octombrie, 2019, ora 10.
  6. Decernarea diplomelor şi a premiilor: 4 octombrie, 2019, ora 12.
  7. Etapa finală: iunie – octombrie, 2019. Adunarea, formatarea şi tehnoredactarea comunicărilor în vederea editării lor. într-un volum colectiv. Evaluarea proiectului, dosar media.

Persoane de contact:

Coordonatori proiect: prof. dr. Daniela Sitar-Tăut (danielasitar@yahoo.fr) 0755914992; prof.dr. Maria-Alina Dorle – alinadorle@yahoo.com 0771722861; prof. Aneta Făzăcaş – ane28ro@yahoo.com, prof. Ioana Dolca – ioanadolca76@yahoo.c­om

Responsabili de proiect: pentru lucrările ȋn limba română – alinadorle@yahoo.com ; limba franceză: prof. Aneta Făzăcaş, ane28ro@yahoo.com ; limba engleză – prof. Claudia Morar, claudiamorar77@gmail.com; limba germană – prof. Gabriela Pîrvu, gabrielaprv@yahoo.com; limba spaniolă – prof. Loredana Molnar, lorelai2002@yahoo.com; artă plastică: prof. Silvia Donca, silviafdonca@yahoo.com. 

Pentru că noi credem în calitatea cititorilor noști, vă rugăm să comentați această însemnare...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.