„Triplă omagiere prin teatru” de Mariana Ciolan

174
Dante-Boroghina_105x (1)

cronica de teatru logo leviathan2021 a fost Anul Dante Alighieri înscris pe agenda mondială UNESCO. La 14 septembrie s-au împlinit șapte secole de la moartea acestui cel dintâi mare poet de limbă italiană,  gânditor și spirit politic de rară alcătuire, a cărui operă a influențat puternic cultura europeană și nu doar europeană. Despre  acest „extraordinar exemplar pe care le-a produs umanitatea”, marele italienist Al. Balaci scria: „Extraordinar prin grandoarea sentimentelor și gândirii, prin arta înaltă a poeziei și rigurozitatea precisă a științei, prin inteligența speculativă cu care a spart porțile închise ale ignoranței. Iubirea sa ideală, pasiunile puternic umane, profunda, intensa vibrație în fața frumuseții l-au ridicat pe Dante Alighieri ca pe un munte înalt, către ceruri, în imensitatea literaturii medievale”. Începută prin manifestări remarcabile la Florența și Ravenna, orașul care l-a născut în 1265 și, respectiv, acela unde își doarme somnul de veci, continuată în alte 70 de localități  de care se leagă ilustrul său nume, omagierea lui Dante Alighieri a cuprins practic întreaga lume. Am avut privilegiul de a fi părtașă la un moment de mare cinstire a acestei uriașe personalități a culturii universale prin teatrul românesc. În centrul de fierbinte iradiere, în preajma datei comemorative: actorul Emil Boroghină și al său recital extraordinar Călătoria lui Dante, inspirat de opera de căpătâi a titanului literaturii universale Divina Commedia.

L-am urmărit mai întâi pe scena de la studioul Teatrului „Nottara”, teatru coproducător al recitalului, alături de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și de Teatrul Poesis, cel înființat de Emil Boroghină și încununat cu premiul special la ultima gală UNITER. Actorul și publicul său. Actorul și cartea pe care o ține la piept. Gest simbolic al mirificei sinteze personale pe care o propune  prin această lectură a Divinei Commedii. Pe parcursul  doar a unui ceas și jumătate. Când parcă nu mai este doar un actor. Este ca un predicator sau,acolo pe scenă drept și neclintit, ca un propovăduitor al acelui înalt umanism înmagazinat în cele trei părți ale monumentalei scrieri: Infernul, Purgatoriul, Paradisul. Călătorie, coborâre și înălțare. Purificare. Dante Aligieri prinde contur  acolo și atunci, prin simțire și gând, în toată bogăția omenescului. Mediat de vorba când duioasă, când dramatică, acum învolburată, acum unduitoare a actorului. Mesajul autorului capătă o vibrație aparte sub vraja recitării lui Emil Boroghină. Și poate lectorul de odinioară care am fost fiecare dintre noi descoperă noi nuanțe ivindu-se de dincolo de cute de memorie. Glasul actorului se desface într-o paletă de  inflexiuni, pe o rafinată și bine controlată scală emoțională și intelectuală, prin care absoarbe filoane de forță ale scrierii în registrul poetic, filosofic, teologic. Schimbarea se face cu o precizie infinitezimală uneori, palpitând prin suflul vocii sale în inima și gândul publicului. Personajele mitologice și cele istorice dobândesc aici  o plurivalentă realitate, sunt înviate prin verbul autorului și cuvântul rostit, ca o imponderabilă vivantă ce îmbrățișează tulburător virtuțile și viciile omenești. Emil Boroghină se identifică și se cufundă în această materie densă pe care ne-o restituie în formă atât de vie și de concentrată. Pe baza traducerii datorate Etei Boeriu, scenariul a fost alcătuit de către actor împreună cu regizoarea Alina Hiristea care realizează și o sugestivă coloană sonoră. Această muzică discretă și emblematică potențează  discursul scenic, așa cum la împlinirea acestuia contribuie fundalul video ce îmbină imagini realiste, dar cumva eterate, cu un discret joc metaforic (concept video Ciprian Duică). Spectacolul s-a bucurat de un „prolog” pe măsura valorii sale culturale. Este vorba de lansarea trilogiei Lectura lui Dante, lucrare singulară și incitantă dedicată magistralei opere a lui Dante. Ea adună rodul cercetării într-o viață de om, am putea zice, adică întreprinsă vreme de trei decenii de către Laszlo Alexandru. Volumele apărute la Editura Cartier conjugă în cele 2000 de pagini abilitățile autorului de istoric, critic literar, traducător, eseist fiind la rândul ei o inedită sinteză asupra acestei opere de sinteză culturală care a fost Divina Commedia la vremea scrierii ei între 1304 și 1321. După spectacol, au urmat discuții cu autorul pe marginea volumelor sale, ca și despre recitalul tulburător prin complexitatea umanității dezvăluite aici de către domnul Emil Boroghină. Întreaga manifestare a fost parte din programul național pentru Anul Dante, care, sub patronajul Academiei Române, al Institutului Cultural Român, al Romfilatelia și al Teatrului „Nottara”, a mai cuprins în Capitală o expoziție Dante în grafica românească și un colocviu internațional „Dante – 700”.

Prezentat în premieră pe 28 mai 2021 la Teatrul Național din Craiova, unde dl. Emil Boroghină se numără printre societarii de onoare, spectacolul său poetic a fost preluat de Televiziunea Craiova care l-a transmis cu același titlu, Călătoria lui Dante, și prin intermediul TVR 3. Dincolo de necesitățile inerente de adaptare la formatul de tip tv, realizatorii au introdus și unele contribuții personale la ambientul recitalului, menite, desigur, să pună și ele în valoare dimensiunea unui discurs interogativ cu privire la sine și la raporturile cu ceilalți, cu lumea, cu nemărginirea spațială și temporală. Lăudabile în sine, acestea încarcă uneori discursul fără însă să tulbure fundamental limpezimea lui excepțională. Așa încât orice reluare a spectacolului tv va fi mereu binevenită grație ponderii culturale și artistice a acestui demers scenic. Deopotrivă, recitalul domnului Emil Boroghină a constituit nucleul forte al unei producții a Teatrului Național Radiofonic  difuzată în premieră chiar pe 14 septembrie 2021, la Radio România, în seria  „Biografii, memorii”. Regizorul artistic este Gavriil Pinte, ca și în cazul altui  recital poetic marca Emil Boroghină, Exilatul de la Pontul Euxin, preluat de pe scenă (Ovidiu – Tristele și Ponticele) și adaptat pentru unde radiofonice cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Ovidiu, producție premiată la categoria Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic la Gala UNITER 2018. Spectacolul de acum este bazat pe un scenariu radiofonic  conceput de Felicia Pinte spre a împlini dezideratul de „biografie poetică”, el constituindu-se în parte ca un „glosar cultural”, menit să completeze prin informații pertinente statura personalităților, a evenimentelor și chiar a conceptelor înglobate la modul poetic și ideatic în scrierea de acum șapte sute de ani. Acestea, ca și alte bogate referințe importante despre viața și opera poetului sunt arborescent împletite cu recitalul domnului Boroghină, iar textele sunt  rostite  de Felicia Pinte însăși alături de actorul Marius Bodochi.  Se creează astfel o plăcută  armonie cu vocea domnului Emil Boroghină sau, uneori, chiar un incitant contrapunct. Este o altă miză  față de demersul scenic, spectacolul radiofonic dobândind  și o deliberată funcție cultural-formativă. Capabilă să ni-l dezvăluie, să ni-l apropie pe marele om de spirit și de cultură, să reveleze   importanța  acestei scrieri caracterizate de același Al. Balaci drept „poem național și universal în același timp”.

Recitalurile domnului Emil Boroghină pot conduce cu gândul la ceea ce scria din profundul simțirii sale Nichita Stănescu (uriaș rostitor al propriilor stihuri!): „Cuvintele nu se împlinesc decât atunci când prind viață prin sunet”. Emil Boroghină și-a dorit  și a reușit să fie un menestrel modern. Din începuturile de tânăr actor și iată până acum în pragul celor 82 de ani pe care îi  împlinește în 23 ianuarie 2022, aplecat neabătut și neobosit asupra poeziei românești și a poemelor lumii, a „cântat” dându-le glas prin glasul inimii sale, în numeroase recitaluri laborios și sensibil alcătuite, „vârstele omului”și miturile fondatoare ale culturii noastre, „cuplurile marilor iubiri”, „marile prietenii” și ipostazele ionescianului Béranger, s-a cufundat  în universul Shakespeare și a îmbrățișat planeta Eminescu, și-a dat întâlnire cu mari corifei ai spiritualității universale precum poetul Ovidiu și cu texte fundamentale pentru omenire așa cum este „Cântarea cântărilor”. Călătoria lui Dante este cel de-al zecelea recital creat de Emil Boroghină, înscris în programul Teatrului Poesis. El  sosește  la un ceas de înaltă memorie și cinstire, după o îndelungată, pasionată și elevată  „conviețuire” a omului de teatru Emil Boroghină cu litera și spiritul acestei Biblii a cunoașterii pentru vremea scrierii ei. O călătorie  în care domnia sa ne ia cu sine către valori menite să dăinuie etern.

Arhiva rubricii Cronica de teatru

Pentru că noi credem în calitatea cititorilor noști, vă rugăm să comentați această însemnare...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.